גיוס משאבים לעמותה או גיוס המונים?

המגזר השלישי- איזה יופי מורכב וחשוב מאין כמוהו. המגוון רחב והפעילויות אף יותר אבל מה מקיים את המגזר השלישי? עמותות, חל"צים ובכלל גופי המגזר החברתי למיניהם (ויש לא מעט) מתקיימים לרוב מתרומות וגיוס משאבים עצמאי. יותר עמותות פועלות כך לעומת עמותות במימון עצמי (כלומר באמצעות מכירת שירותים ומוצרים) חלקם (הגופים הללו) נתמכים ע"י המדינה, הרשויות […]