fbpx

3 הסיבות העיקריות לקריסת עסקים

3 הסיבות העיקריות לקריסת עסקים

50-60% מהעסקים בישראל ,לא שורדים את השנה השנייה לפעילות העסקית .בענפים מסוכנים כמו ענף המסעדנות הנתון הזה מגיע עד ל80%. בשנה החמישית, אבוי -המספרים פסימיים אף יותר.

למה זה קורה? ניהול, ניהול ,ניהול.

סיבה ראשונה- ניהול סיכונים :תכנון לטווח ארוך.

על היזם להיות "חוזה העתידות" של העסק עד כמה שניתן. תכנון לטווח ארוך ימזער תגובות הנובעות מלחץ,  יקטין את כמות ה"שריפות" שיש לכבות ויהפוך את העסק מפאסיבי לאקטיבי, כלומר- הקדם תרופה למכה.

איך עושים זאת? 

מציבים מטרות גמישות וניתנות לשינוי. מקציבים להן יעדים קצובים בזמן ופורטים לפעולות מידיות ו-ארוכות טווח. מכינים תכנית מגירה לכל שינוי שעלול להגיע ו..נשארים מעודכנים! 

סיבה שניה – ניהול פיננסי: תזרים מזומנים.

אם עסקנו בתכנון לטווח ארוך- הרי שתחזיות תזרים המזומנים בבנק הן המשך ישיר וקריטי. גם עסקים רווחיים נסגרים בגלל חובות! 

לדוגמא: עסק רוכש סחורה היום (משלם במזומן) ומנגד מקבל שיקים דחויים מלקוח לשלושה חודשים.  פעולה זו יוצרת אצל בעל העסק צורך במימון הון חוזר. בשלב זה יש צורך במערכת הבנקאית על מנת לגשר על ימי האשראי. "הלוואת בלון"- מכירים? 

איך עושים זאת?

מנהלים את כל רישומי הכסף הנכנס והיוצא מהחשבון באמצעות טבלת אקסל פשוטה. בטבלה התייחסו לסכומים, תאריכים, כניסה ויציאה. כך תצפו מראש תאריכים מועדים לבעייתיות. תאריכים נפוצים בעסק היוצרים "בור" תזרימי הינם: 10 לחודש (משכורות עובדים)  ו- 15 לחודש (תשלומים לרשויות). דאגו לכסף מזומן בחשבון לתאריכים הנ"ל בכדי לא ליפול ל"בור".

סיבה שלישית- ניהול תפעול :מדדי רווחיות

שמירה על אחוז רווחיות ממוצע יציב- למשל באמצעות תמחור נכון. דאגו לתמחר מוצרים או שירותים שלכם עם אחוז רווחיות יציב וממוצע רווחיות קבוע. כך גם בבואכם ליצור מבצע כלשהוא, תוכלו לדאוג שהרווח לאחר המבצע עדיין לא יפגע באחוז הרווחיות הממוצע שלכם. שמרו על יציבות ככל הניתן זה יעזור לכם בתכנון לטווח ארוך- הן תזרימי והן בשיווק עונתי. 

איך עושים זאת?

אם החלטתם על 50% אחוז רווחיות בממוצע לפריט בעסק. כעת תמחרו בהתאם. אם יש צורך בהנחה ללקוח נסו לשמור על האחוז הנ"ל קבוע באמצעות- מו"מ עם הספק שלכם לקבלת הנחה מצידו (הקטנת הוצאה) או לחילופין העלאת המחיר הרגיל של המוצר מבעוד מועד ומספיק זמן מראש (הגדלת הכנסה).

לדוגמא: אם בתכנון השיווקי של העסק צפויה עונת "מבצעים" לחיסול מלאי למשל, אדאג לתמחור בסיס נכון של המוצר, ארכוש מהספק כמות פריטים גדולה ואזכה בהנחת מלאי . כך אוכל לתת הנחה ללקוח תוך שמירה על יציבות יחסית באחוז הרווחיות.

בהצלחה עסקית,

מורן אלויה-  יועצת עסקית מומחית בענף המזון 

מייסדת פרויקט "עסקית- יזמות נשית בשרון"

Guide the way
דילוג לתוכן